Montessori klub


Plánované otevření klubu je v 02/2024, nyní můžete zasílat přihlášky.


Montessori klub je určen pro děti od 1 roku do 2 let a jejich rodiče. Jedná se o připravené prostředí pro děti, které podporuje smyslový, emoční i fyzický vývoj dítěte a je založen na vzájemném respektu. Nejvíce klub vystihuje - Hrajeme si vědomě aneb první krůčky k Montessori vzdělávání, aby dítě vše DOKÁZALO SAMO.

Montessori klub nabízí aktivity pro děti rozvíjející smyslovou výchovu, praktický život, matematické a jazykové dovednosti a další. Pomůcky jsou v klubu rozděleny do sekcí podle toho, kterou část zrovna rozvíjejí. Každá pomůcka má více pracovních způsobů, jak s ní pracovat a to tak, aby s ní mohly zacházet jak děti od 1 roku, tak složitějším způsobem i děti 2 leté. Na programu je vždy přítomen jeden lektor/lektorka, která v případě potřeby rodičům či dětem ukáže způsob, jak s pomůckou zacházet nebo jaké jsou další způsoby činností. Program navštěvuje naráz vždy max. 8 rodičů s dětmi - individuální přístup průvodce.

Rodič působí jako aktivní pozorovatel a v případě potřeby dítěti ukáže způsob, jak s aktivitou pracovat a poté nechá dítě, aby si to zkusilo SAMO. Dítě potřebuje více času na činnosti a jejich dokončení než dospělý. Dejme mu právě ten čas, naši trpělivost a pomocnou ruku, pokud o ni požádá a nechme jej, ať SAMO tvoří a hledá řešení. Dítě bude mít velkou radost, když činnost dokáže SAMO dokončit a bude se k ní chtít vracet. Jakmile na dítě budeme příliš tlačit či ho rušit v činnosti, přestane jej zajímat a nebude s námi chtít pracovat.

Dopřejme dětem, aby si vyzkoušely běžné denní činnosti, které dělají rodiče, nevědomky je vzdělávejme za pomoci pracovních aktivit a ukažme jim náš svět, který mohou doslova uchopit!

Hlavní myšlenky

  • Montessori pedagogika chápe dítě jako zcela plnohodnotnou osobnost, kterou je třeba doprovázet na cestě k samostatnosti a respektovat jeho chuť učit se a "dokázat to sám".
  • pomáháme dítěti s péči o sebe a své okolí
  • poskytujeme dítěti příležitosti soustředit se v připraveném prostředí a na práci rukama
  • připravíme pomůcky a prostředí jeho potřebám