Montessori klub


17.5.2024 - otevření uzavřeného Montessori klubu.

Děkujeme, kapacita kurzu je naplněna. 

Další kurz bude spuštěn v září/říjnu 2024.


Přihláška je závazná. První den docházky je zkušební. 

  • Cena za 5 lekcí je 1750,- Kč
  • Doba trvání jedné lekce je 90 minut. 
  • Začátek v pátek 17.5.2025 v 9:00 - 10:30 hod.  

Montessori klub je určen pro děti od 1 roku do 2 let a jejich rodiče. Jedná se o připravené prostředí pro děti, které podporuje smyslový, emoční i fyzický vývoj dítěte a je založen na vzájemném respektu. Nejvíce klub vystihuje - Hrajeme si vědomě aneb první krůčky k Montessori vzdělávání, aby dítě vše DOKÁZALO SAMO.

Montessori klub nabízí aktivity pro děti rozvíjející smyslovou výchovu, praktický život, matematické a jazykové dovednosti a další. Pomůcky jsou v klubu rozděleny do sekcí podle toho, kterou část zrovna rozvíjejí. Každá pomůcka má více pracovních způsobů, jak s ní pracovat a to tak, aby s ní mohly zacházet jak děti od 1 roku, tak složitějším způsobem i děti 2 leté. Na programu je vždy přítomen jeden lektor/lektorka, která v případě potřeby rodičům či dětem ukáže způsob, jak s pomůckou zacházet nebo jaké jsou další způsoby činností. Program navštěvuje naráz vždy max. 8 rodičů s dětmi - individuální přístup průvodce.

Rodič působí jako aktivní pozorovatel a v případě potřeby dítěti ukáže způsob, jak s aktivitou pracovat a poté nechá dítě, aby si to zkusilo SAMO. Dítě potřebuje více času na činnosti a jejich dokončení než dospělý. Dejme mu právě ten čas, naši trpělivost a pomocnou ruku, pokud o ni požádá a nechme jej, ať SAMO tvoří a hledá řešení. Dítě bude mít velkou radost, když činnost dokáže SAMO dokončit a bude se k ní chtít vracet. Jakmile na dítě budeme příliš tlačit či ho rušit v činnosti, přestane jej zajímat a nebude s námi chtít pracovat.

Dopřejme dětem, aby si vyzkoušely běžné denní činnosti, které dělají rodiče, nevědomky je vzdělávejme za pomoci pracovních aktivit a ukažme jim náš svět, který mohou doslova uchopit!

Hlavní myšlenky

  • Montessori pedagogika chápe dítě jako zcela plnohodnotnou osobnost, kterou je třeba doprovázet na cestě k samostatnosti a respektovat jeho chuť učit se a "dokázat to sám".
  • dopomoc dítěti s péči o sebe a své okolí
  • poskytnutí dítěti příležitosti soustředit se v připraveném prostředí a na práci rukama
  • připravené pomůcky a prostředí jeho potřebám