Montessori dětská skupina LUCIŠKA

NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 je již NAPLNĚNA kapacita - děkujeme.


"Prvním třem letům života náleží mnohem větší pozornost než všem dalším." Maria Montessori 


Nabízíme možnost umístit dítě v Montessori dětské skupině LUCIŠKA v čase 7:30 -15:30 hod. pro děti od 20 - 36 měsíců věku včetně stravování.

Jesličky jsou prostředí, které funguje jako příprava na vstup dětí do předškolních institucí (mateřských škol, dětských skupin atd). Jedná se o připravené prostředí s Montessori pomůckami pro děti ve věku od 20 - 36 měsíců, kam děti docházejí bez rodičů a dochází k postupnému osamostatnění dětí.

V jeslích dbáme na individuální přístup, kterého lze dosáhnout pouze v menším počtu dětí, tj. maximum je 9 dětí na den, které provází 2-3 průvodci. Děti se zde setkávají s připraveným prostředím - malá kuchyňka (k umývání nádobí, servírování, přípravě svačin, atd.), Montessori pomůcky pro děti ve věku od 20 - 36 měsíců umístěné na dosah dětí, nočníky a dětské toalety; venkovní vyžití a výlety po blízkém okolí. 

Dále dbáme na osvojení hygienických návyků, péči o sebe sama a své okolí, základy stolování, pomoc s odvykáním z plen, učení se samostatnosti, základům etikety (pozdrav, poděkování, atd. v přirozených situacích) a podporujeme celkový vývoj osobnosti dítěte, zejména hrubé a jemné motoriky, řeči a našim cílem je všestranný rozvoj osobnosti. 

V jeslích děti naleznou několik oblastí, kterými se mohou zabývat:

  • Praktický život
  • Smyslovou výchovu
  • Poznáváme svět kolem nás
  • Aktivity na společném kruhu
  • Venkovní aktivity